تصفح

Comune di
Pecetto Torinese
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

27/04/2016     Refezione Scolastica
Attestati Detrazioni Fiscali 2016

La certificazione per la detrazione fiscale 2016 relativa alla Refezione Scolastica è scaricabile alla voce _comunicazioni_ accedendo all'area personale riservata.

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?
وصلات مواقع أخرى